O nas - Pasieka Zarodowa AGA

Hodowlą pszczół zajmuję się praktycznie od 30 lat. Śmiało mogę stwierdzić że pszczoły towarzyszyły mi od zawsze. Już jako młody chłopiec pomagałem ojcu podczas wykonywania prac przy pszczołach. W wieku 12 lat otrzymałem moją 1-szą rodzinę pszczelą. Malutka pasieka stopniowo była powiększana. Pod koniec lat 80-tych samodzielnie rozpocząłem wychów matek pszczelich z zakupionego wtedy jeszcze materiału hodowlanego. W roku 1997 rozpocząłem uznaną reprodukcję matek, pod nadzorem KCHZ. W roku 2000 podjąłem zakończone sukcesem starania, dotyczące rejestracji programów hodowlanych dla linii AGA 1,2,3. Jednocześnie opracowałem program doskonalenia genetycznego dla linii car AGA® i po pozytywnym zaopiniowaniu rozpocząłem jego realizację. W roku 2008 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz .U. z 2008 r. Nr 122 poz. 787, oraz Dz.U. z 2022 poz. 177) uzyskałem prawo samodzielnego prowadzenia oceny dla linii AGA®3, na potrzeby prowadzonych prac hodowlanych.

Obecnie prowadzę 2 zarejestrowane linie hodowlane car AGA® oraz AGA® 3.

W pracach hodowlanych stosuję kontrolowany dobór par rodzicielskich z zastosowaniem inseminacji. Oznacza to że wszystkie matki hodowlane [zarodowe i reprodukcyjne] są unasieniane sztucznie. Ponadto inseminację wykorzystuję również w produkcji matek użytkowych jako skuteczną metodę produkcji wartościowych krzyżówek użytkowych.

Pasieka: Moja pasieka znajduje się w rejonie wschodniej części Beskidu Niskiego, większość rodzin ma swoją lokalizację na terenach leśnych. Występują tu bogate pożytki ze spadzi jodłowej. Pożytki te występują często we wrześniu i październiku, co ma istotny wpływ na selekcjonowaną linię.

Wojciech Pelczar