Matki pszczele - Pasieka Zarodowa AGA

CHARAKTERYSTYKA LINII HODOWLANYCH PSZCZÓŁ W PASIECE ZARODOWEJ AGA W KROŚNIE

AGA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym-świadectwa ochronne nr R.253103 oraz R.208967. Dlatego też, kupujący może używać zakupione matki AGA® i AGA®3 wyłącznie do użytku prywatnego. Sprzedaż matek i udostępnianie części składowych rodzin: czerwiu i trutni pochodzących z tych rodzin można prowadzić tylko w przypadku podpisania umowy licencyjnej z właścicielem znaku: Pasieka Zarodowa Wojciech Pelczar.

Linia car AGA®
Pszczoły rasy kraińskiej rodzimego pochodzenia.Występowały naturalnie na terenach południowo-wschodnej Polski,wschodniej części Beskidu Niskiego,rejon od Jasiela do Olchowca.


Są to pszczoły o bardzo dobrej miodności. Wybitną produkcyjność uzyskują w kojarzeniu użytkowym.Pszczoły tej linii żyją dłużej niż inne krainki. Dłużej też pozostają  w kłębie zimowym.Później i ostrożniej podejmują wiosną czerwienie,a jednocześnie wykazują dużą dynamikę rozwoju w okresie ustabilizowanej pogody.W sprzyjających warunkach pozwalają na pozyskiwanie miodu z drzew owocowych i mniszka lekarskiego, jaworu.Pszczoły są łagodne, spokojne, dobrze trzymające się plastra.Plastry budują równe,często łącząc je ze sobą.Umiarkowanie kitują gniazdo i wylot.Miód najchętniej składają w nadstawce i górnej części plastrów gniazdowych. Rojliwość niska,przy braku pożytku może się nasilić. Pszczoły tej linii wykazują zdolność do wyszukiwania w sezonie różnorodnych źródeł pożytków.Pszczoła wybitnie nosząca spadź iglastą.Rodziny zarodowe czystoliniowe są wyselekcjonowane na zachowanie higieniczne pszczół, charakteryzujące się silnym instynktem oczyszczania komórek z martwego czerwiu(pin test).Cecha ta umożliwia pszczołom uzyskanie odporności kolonijnej na bakteryjne, grzybicze i wirusowe choroby czerwiu.

Linia pochodząca z krzyżowania: AGA®3

Linia hodowlana AGA 3 charakteryzuje się wczesnym i dynamicznym rozwojem wiosennym, pozwalającym na wykorzystanie pożytków wczesnowiosennych takich jak wierzba, klon jawor i łąki śródleśne do produkcji miodu towarowego. Tworzy rodziny o wybitnej miodności, oraz utrzymuje dużą siłę rodzin do jesieni co pozwala na bardzo dobre wykorzystanie pożytków spadziowych, a także na gromadzenie dużych zapasów pyłku. Duża dynamika rozwoju oraz budowanie silnych rodzin pozwala również na wykorzystanie tej linii do tworzenia odkładów i pakietów. Rasy użyte w programie krzyżowania : kraińska, kaukaska oraz środkowoeuropejska i włoska -2 ostatnie pochodzą z krajów UE. Linia polecana do pasiek wędrownych ukierunkowanych na wykorzystanie kolejno występujących po sobie pożytków.

Linia znajduje się w trakcie selekcji na zachowanie higieniczne pszczół.

Świadectwo ochronne AGAŚwiadectwo ochronne 2

C copyright