Pasieka Zarodowa AGA - Pasieka Zarodowa AGA
 • sample-1

  PSZCZELARSTWO OGÓLNIE

  1. Czy istnieją różnice w odporności na warrozę  pomiędzy różnymi rodzinami pszczelimi?
  2. Na czym polegają  mechanizmy odporności rodzin pszczelich na warrozę?

 • sample-2

  CENY MATEK

 • sample-3

  GALERIA

Pasieka Zarodowa Aga

Z punktu widzenia opłacalności utrzymywania pasieki, najwartościowsze są rodziny produkcyjne o dużej wydajności w produkcji miodu oraz pyłku. Dążeniem wszystkich pszczelarzy powinno być osiąganie wysokiej wydajności z każdej utrzymywanej rodziny pszczelej. Natomiast wysoka wydajność miodowa i pyłkowa jest niejako miarą dużego udziału pszczół w zapylaniu środowiska roślin. Fakt, że wydajność np. dwóch rodzin pszczelich różni się, świadczy o możliwości prowadzenia selekcji w kierunku poprawienia wydajności w następnych pokoleniach.

W celu poprawy pogłowia w pasiekach w Polsce corocznie wymienia się średnio 1/3 matek. Oczywistym jest, że w pasiekach dużych, a więc bardzo ważnych z punktu widzenia hodowli i produkcji wymienia się nawet powyżej 60% matek w każdym roku. Jednymi z najistotniejszych przyczyn takiego postępowania są:

• straty matek zimą lub wiosną z bardzo różnych przyczyn,

• część matek niezależnie od pochodzenia genetycznego nie gwarantuje zadowalającej wydajności rodzin, więc już w przyszłym roku zostaje wymieniona,

• stosowanie na masową skalę środków ochrony roślin szkodliwych również dla pszczół nawet przy zachowaniu wszelkiej ostrożności, wpływa ujemnie na jakość matek, co skutkuje wcześniejszym ich usunięciem. Na dzień dzisiejszy nie ma też wątpliwości, że walka z warrozą środkami chemicznymi wymaga również wcześniejszej wymiany matek.

• w wielu przypadkach nabywane matki są wychowane na bazie materiału hodowanego wsobnie, co również ujemnie wpływa na długość życia matek.
 Zapraszamy do zapoznania się z problematyką na naszej stronie

Śledź nas na Facebooku